Full Shot of Humpback Whale Duo Approaching Boat
Collection

Humpback Whales

Duration

00:08

Full Shot of Humpback Whales Passing by Boat
Collection

Humpback Whales

Duration

00:20

Full Shot of Juvenile Humpback Whale Surfacing
Collection

Humpback Whales

Duration

00:12

Full Shot of Solitary Humpback Whale Surfacing
Collection

Humpback Whales

Duration

00:12

Wide Shot of Humpback Whale with City in Frame
Collection

Humpback Whales

Duration

00:28

Wide Shot of Pod of Humpback Whales Spouting
Collection

Humpback Whales

Duration

00:44

Wide Shot of Solitary Humpback Whale Breaching
Collection

Humpback Whales

Duration

00:18